Vòng Quay BTS

Bạn còn 0 lượt chơi. Miễn phí!

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*******o Van Trúng 14999 Kim cương Cách đây 3 giây
*******huong Trúng 9999 Kim cương Cách đây 16 phút
*******t Lam Trúng 14999 Kim cương Cách đây 18 phút
*******i Nga Trúng 1999 Kim cương Cách đây 36 phút
*******il Je Trúng 14999 Kim cương Cách đây 50 phút
*******Quang Trúng 1999 Kim cương Cách đây 54 phút
******* Khai Trúng 19999 Kim cương Cách đây 1 giờ
*******nftxh Trúng 19 Kim cương Cách đây 1 giờ
******* Tien Trúng 399 Kim cương Cách đây 1 giờ
*******nh Ly Trúng 9999 Kim cương Cách đây 1 giờ