Vòng Quay AK Rồng Xanh

Bạn còn 0 lượt chơi. Miễn phí!

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*******huong Trúng 6999 Kim cương Cách đây 4 giây
*******y Kha Trúng 6999 Kim cương Cách đây 8 phút
*******ng Vi Trúng 9999 Kim cương Cách đây 17 phút
*******Thang Trúng 19999 Kim cương Cách đây 22 phút
******* Thuy Trúng 19999 Kim cương Cách đây 24 phút
******* Phan Trúng 19 Kim cương Cách đây 24 phút
******* Phan Trúng 19 Kim cương Cách đây 24 phút
*******Trang Trúng 6999 Kim cương Cách đây 25 phút
*******Thanh Trúng 1999 Kim cương Cách đây 26 phút
******* Sang Trúng 399 Kim cương Cách đây 32 phút