Mở Thẻ Thần Tượng

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Bạn còn 0 lượt chơi. Miễn phí!

Bạn còn 0 lượt quay.

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
******* Hang Trúng 19999 Kim cương Cách đây 2 giây
*******guyet Trúng 399 Kim cương Cách đây 1 phút
******* Manh Trúng 6999 Kim cương Cách đây 15 phút
*******Srinh Trúng 19999 Kim cương Cách đây 30 phút
*******i Hoa Trúng 19999 Kim cương Cách đây 44 phút
******* Hung Trúng 999 Kim cương Cách đây 48 phút
******* Minh Trúng 19999 Kim cương Cách đây 52 phút
*******n Son Trúng 9999 Kim cương Cách đây 56 phút
*******Khoen Trúng 99 Kim cương Cách đây 57 phút
*******ng Ha Trúng 19999 Kim cương Cách đây 1 giờ